Website Liên Kết

Từ điển Anh - Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Baner.jpg Thien_Than_Tinh_Yeu__Ly_Hai.mp3 Nhac_Khong_Loi2.swf BuiPhan7.mp3 58.jpg Hinhnen12.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Những kỷ niệm


  THÔNG TƯ 09 ( NĂM HỌC 2015 - 2016)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Kính
  Ngày gửi: 15h:48' 17-10-2016
  Dung lượng: 286.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu mẫu 05
  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
  Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
  TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
  THÔNG BáO
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học : 2015 - 2016

  STT
  Nội dung
  Chia theo khối lớp
  
  
  
  Lớp 6
  Lớp 7
  Lớp 8
  Lớp 9
  
  
  I
  
  Điều kiện tuyển sinh

  97
  86
  67
  63
  
  
  II
  
  Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

  Thực hiện theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương

  
  
  III
  Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
  Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
  -Tổ chức Họp PHHS.
  Khối 6 : 2 lần/năm; Khối 7 : 2 lần/năm; Khối 8 : 2 lần/năm; Khối 9 : 3 lần/năm.
  -HS học bài cũ.Chuẩn bị bài mới.Hăng hái phát biểu ý kiến trên lớp.
  
  

  IV
  
  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

  Tổng cộng có 12 phòng.
  Trong đó :
  09 phòng học văn hóa
  01 phòng bộ môn
  02 phòng khác
  
  

  V
  
  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

  Trường có tổ chức lớp học 02 buổi
  
  

  VI
  
  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

  Quản lý theo quy định, theo pháp chế của ngành Giáo dục.
  
  

  VII
  
  Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

  TSHS : 313/139 nữ
  *Kết quả về Hạnh kiểm :
  Tốt : 279 ; Khá: 30 ; Trung bình : 04
  *Kết quả về học lực :
  Giỏi : 44; Khá: 124; Trung bình: 135; Yếu : 10 ; Kém : 0
  
  
  VIII
  
  Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

  Học sinh học hết THCS : 63
  Tiếp tục thi vào các trường THPT hoặc thi vào các Trường THCN

  
   Định Hiệp, ngày......tháng......năm......
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên và đóng dấu)
  Biểu mẫu 09
  (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
  TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP

  THÔNG BáO
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 – 2016

  STT
  Nội dung
  Tổng số
  Chia ra theo khối lớp
  
  
  
  
  Lớp
  6
  Lớp
  7
  Lớp
  8
  Lớp
  9
  
  I
  Số học sinh chia theo hạnh kiểm
  313
  97
  86
  67
  63
  
  1
  Tốt
  (tỷ lệ so với tổng số)
  279
  (89,14%)
  84
  (86,60%)
  80
  (93,02%)
  
  57
  (85,07%)

  58
  (92,06%)
  
  2
  Khá
  (tỷ lệ so với tổng số)
  30
  (9,58%)
  13
  (13,40%)
  06
  (6,98%)
  09
  (13,43%)
  02
  (3,17%)
  
  3
  Trung bình
  (tỷ lệ so với tổng số)
  04
  (1,28%)
  0
  0
  01
  (1,49%)
  03
  (4,76%)
  
  4
  Yếu
  (tỷ lệ so với tổng số)
  0
  0
  0
  0
  0
  
  II
  Số học sinh chia theo học lực
  313
  97
  86
  67
  63
  
  1
  Giỏi
  (tỷ lệ so với tổng số)
  44
  (14,06%)
  14
  (14,43%)
  16
  (18,60%)
  06
  (8,96%)
  08
  (12,70%)
  
  2
  Khá
  (tỷ lệ so với tổng số)
  124
  (39,62%)
  45
  (46,39%)
  39
  (45,35%)
  19
  (28,36%)
  21
  (33,33%)
  
  3
  Trung bình
  (tỷ lệ so với tổng số)
  135
  (43,13%)
  33
  (34,02%)
   
  Gửi ý kiến