Website Liên Kết

Từ điển Anh - Việt

Dictionary:
Enter word:
© Cftanhiep Groups 2009

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Baner.jpg Thien_Than_Tinh_Yeu__Ly_Hai.mp3 Nhac_Khong_Loi2.swf BuiPhan7.mp3 58.jpg Hinhnen12.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Những kỷ niệm


  đề án vị trí làm việc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Kính
  Ngày gửi: 16h:00' 11-04-2013
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ ÁN MẪU
  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ
  VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:……………………………
  NĂM…………..

  Phần I
  SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

  I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị
  Nêu khái quát về nội dung, đối tượng, phạm vi, tính chất và cơ chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.
  2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của cơ quan, đơn vị
  Tùy theo lĩnh vực, phạm vi, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị để khái quát những yếu tố tác động. Ví dụ:
  - Các cơ quan hành chính: Số lượng đầu mối quản lý, diện tích, dân số, thu ngân sách, đối tượng phục vụ…
  - Các trường học: Số lớp, số học sinh…
  - Các đơn vị y tế: số lượng bệnh nhân…
  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.
  2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị (nếu có).
  3. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu công chức, viên chức và số lượng người làm việc (định biên) trong cơ quan, đơn vị (nếu có).

  Phần II
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ,
  CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  THEO NGẠCH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ
  Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại mà cơ quan, đơn vị phải thực hiện, gồm:
  a) Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành của cơ quan, đơn vị.
  b) Những công việc thực thi, thừa hành mang tính chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
  c) Công việc hỗ trợ, phục vụ, bao gồm:
  - Công việc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
  - Công việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
  Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị - Phụ lục số 1.
  2. Phân nhóm công việc
  Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cơ quan, đơn vị tổng hợp lại và phân thành các nhóm công việc gồm:
  - Các nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành;
  - Các nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp;
  - Các nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ, kể cả hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
  Phân nhóm công việc thực hiện theo Phụ lục số 2.
  3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng
  Thực hiện xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị theo Phụ lục số 3.
  II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  1. Thực trạng về tổ chức, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
  a) Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị: Thống kê số lượng, tên gọi các phòng, ban, bộ phận…?
  b) Số lượng biên chế, hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền giao: Tổng số lao động được giao, trong đó: biên chế, chỉ tiêu địa phương, hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP?
  c) Số lượng biên chế và hợp đồng tại thời điểm xây dựng Đề án?
  2. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
  a) Thống kê thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hiện có theo Phụ lục số 4. Trên cơ sở đó phân tích cụ thể về số lượng, tỉ lệ % theo các tiêu chí:
  - Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp.
  - Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo: Tiến
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓